Κατηγορίες

ΥΔΡΟΣΠΟΡΕΙΣ-ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΟΣΠΟΡΑΣ

ΥΔΡΟΣΠΟΡΕΙΣ-ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΟΣΠΟΡΑΣ

Το 1935 ιδρύθηκε από τον Charles Finn η εταιρεία που ανέτρεψε τα δεδομένα στη σπορά χλοοταπήτων, όταν το 1949 κατασκεύασε και το 1953 τελειοποίησε τον πρώτο υδροσπορέα στον κόσμο. Aπό τότε η εταιρεία προχώρησε, παρουσιάζοντας νέα επαναστατικά μοντέλα που δύσκολα αντιγράφονται από τον ανταγωνισμό.

Σήμερα η μέθοδος είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη σε περίπτωση εκτεταμένων σπορών, πρανών, κ.λ.π., μια και παρουσιάζει μοναδικά πλεονεκτήματα, δηλαδή την υψηλότατη ταχύτητα σποράς μεγάλης ακριβείας 20-50 τ.μ. ανά λεπτό, τη δυνατότητα σποράς πρανών οποιασδήποτε κλίσεως, για τον περιορισμό της διάβρωσης του εδάφους, για την αποκατάστηση τοπίου σε επικαλύψεις χωματερών, στην αποτροπή διάβρωσης του εδάφους μετά από πυρκαγιά, κ.λ.π.

 

Οι υδροσπορείς λειτουργούν και ως:


• Πυροσβεστικά οχήματα
• Διάβρεξη δρόμων με σκοπό τον περιορισμό της σκόνης, το πλύσιμο της ασφάλτου κλπ.
• Εφαρμογή σταθεροποίησης εδαφών μετά από πυρκαγιά
• Εφαρμογή Λιπάνσεων
• Εφαρμογή Γεωργικών φαρμάκων
• Εφαρμογή Ζιζανιοκτόνων
• Κατασκευή ταρατσόκηπων
• Κάλυψη χωματερών – Επιμολυσμένων εδαφών